2002/91/EK irányelvről röviden

A 2002/91/EK „az épületek energiateljesítményéről” című irányelv feladata, hogy a környezetvédelmi követelményeket beépítse a közösségi politikába és az épületek energiahatékonyságának javítására ösztönözze mind a tagállamokat mind pedig a lakosságot. Az Európai Unió az irányelv előtt nem rendelkezett egységes energiapolitikával, ennek a megszületése volt az első lépés ennek kialakítása felé. […]