Védik szerzői jogok a weboldalon található tartalmat?

Természetesen. Minden létrejött szellemi tulajdont a hatályos jogszabályok értelmében megillet a szerzői jogvédelem, az oldalon megjelent tartalmak sem képeznek kivételt ez alól.

Minden tartalomra ugyanazok az elvek vonatkoznak?

Nem feltétlenül! Oldalunkon megjelentetünk más forrásból származó tartalmakat is, amelyekre esetleg más irányelvek vonatkoznak, pl.: Creative Commons esetében, az átvétel feltétele, hogy ugyanilyen irányelvek szerint adjuk közre a tartalmat!

Felhasználhatom a tartalmat saját célra?

Az oldalon található minden tartalmat le lehet menteni, vagy ki lehet nyomtatni saját, későbbi felhasználás céljára egy példányban. Oktatási tevékenységhez több példányban is ki lehet nyomtatni, forrásmegjelöléssel.

Kereskedelmi célú felhasználás, vagy a művet sajátként feltűntetni nem engedélyezett!

Felhasználhatom a tartalmat weboldalamon?

A forrás pontos megjelölésével a tartalom részlegesen felhasználható. Pl. egy bekezdés idézése után „írja az Energia.ma” vagy „adta közre az Energia.ma” stb.

Amennyiben egy cikkből tartalmi elemeket kíván átvenni, azokat saját tartalmával kiegészíteni, úgy a mű végén tüntesse fel forrásként a weboldalt, pl.: felhasznált forrás Energia.ma

Automatizált módszerekkel, pl. RSS hírgyűjtővel az oldal tartalmát másik weboldalon megjelentetni tilos.

Nem lehetne velem kivételt tenni?

Ha el szeretne térni az itt leírtaktól, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségünk egyikén: kapcsolat

Az oldalon található tartalom sérti a szerzői jogokat!

Kiemelt figyelmet fordítunk a szerzői jogok betartására, ahogy mi is ezt várjuk el másoktól. Ha olyan tartalmat talált, amely valakinek a szerzői jogait sérti, jelentse azt nekünk ezen az email címen: [email protected]

Vendégíró vagyok, mi lesz a beküldött írásommal?

A beküldött tartalmat megjelentetjük, ezzel a mű tulajdonosa átruházza a szerzői jogokat a weboldal üzemeltetőire. Erre azért van szükség, hogy egységesen léphessünk fel az oldalon minden megjelent tartalom esetében, egy esetleges kiadvány készítése során pl. ne kelljen mindenkivel egyenként felvenni a kapcsolatot. Természetesen a mű szerzőjét feltüntetjük.

A teljes szöveg alább olvasható

Az Energia.ma (továbbiakban weboldal) látogatói a böngészés megkezdésével kötelesek tájékozódni az itt leírtakról és azokat elfogadják. Amennyiben a látogató nem olvassa el az itt leírtakat, úgy a ráutaló magatartás értelmében azok továbbra is érvényesek rá!

Amennyiben nem ért egyet az itt leírtakkal, úgy panaszával kérjük forduljon hozzánk [kapcsolat], vagy mellőze a weboldal látogatását.

Az weboldal tartalma beleértve, de nem kizárólagosan a szöveg, kép, hang, grafika, audiovizuális művek, összefoglaló néven „tartalom” szerzői jogvédelem alatt áll! A látogató elfogadja és tudomásul veszi ezen tartalmak jogvédettségét.

A weboldalon több forrásból is jelennek meg tartalmak, amelyekre más szerzői jogi irányelvek vonatkozhatnak, illetve más jogtulajdonoshoz tartoznak.

Az itt le nem írtakra vonatkozóan, szerzői joggal kapcsolatban a jelenlegi hatályos szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerint tájékozódhat.

Tilos az oldalon megjelent tartalmat bármilyen automatizált módszerrel gyűjteni és azt más weboldalakon megjelentetni.

A felhasználó csak saját célra használhatja szabadon a weboldalon megjelent tartalmat, arról saját részére egy másolatot készíthet, lementheti azt későbbi feldolgozás céljára.

A weboldalon található tartalmat indokolt mértékben, amely még nem károsítja a tulajdonosok szerzői jogi érdekeit, fel lehet használni szabadon. A felhasználás során a weboldalt, mint forrást meg kell jelölni, ennek helyes módja az oldalra mutató link, pl.: forrás – Energia.ma

Az oldalon található egyéb forrásból származó művekre más-más szerzői jogi irányelvek, és ezzel más-más felhasználhatóság is tartozik. Az oldalon megjelent Creative Commons szerzői jogi irányelv szerinti megjelent tartalmakra hasonló irányelvek vonatkoznak.

A weboldalon megjelent tartalmak oktatási célra közintézményekben, forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatóak. Kivételt képez ez alól az olyan egyéb forrásból származó mű, amely esetében a szerző az ilyen irányú felhasználást nem teszi lehetővé.

A fentiektől a weboldal üzemeltetőinek beleegyezésével tetszőlegesen el lehet térni. Amennyiben máshogy szeretné az itt megjelent tartalmakat használni, írjon nekünk valamelyik elérhetőségünk egyikén.

Vendégíróink a cikkük megjelenésével elfogadják, hogy időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt adnak a weboldal üzemeltetőinek. A felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. Jelen megállapodás értelmében az üzemeltető harmadik fél által elkövetett jogsértések esetén saját nevében jár el a jogsértővel szemben. A felhasználási engedély a weboldal üzemeltetője harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet.

A weboldal üzemeltetői fenntartják a jogot, hogy jelen feltételeket előzetes tájékoztatás nélkül módosítsák. A módosításról a weboldal a főoldalon tesz közzé értesítést látogatóinak.