A biogáz talán az egyik legjobban hasznosítható bioüzemanyag, és legkörnyezetbarátabb. Környezetbarát, hiszen előállításához szinte kizárólag hulladékot használnak fel, így nincs versenyben az élelmiszerekkel a földterületekért, valamit végterméke még talajjavításra is használható.

A biogáz legnagyobb részben metánból áll (CH4), kisebb részben tartalmaz szén-dioxidot és olyan szennyezőket, mint a kénhidrogén (H2S). Talán már mindenki hallott a mocsárgázról, és a lidércekről. A lidércfény nem más, mint a mocsárból természetes úton kiszabaduló biogáz öngyulladása. Biogáz tehát természetes úton is ugyanúgy képződik, mint iparilag.

A természetben előforduló biogáz hátránya, hogy a metán húszszor inkább üvegházhatást keltő gáz, mint a szén-dioxid. Ha ebből indulunk ki, semmilyen metánt nem célszerű a légkörbe engedni, azt elégetve ugyanis szén-dioxidot és vizet kapunk, vagyis sokkal kevésbé környezetterhelő anyagokat. A biogáz összegyűjtésével és irányított elégetésével így jelentősen óvjuk a környezetet.

Előállítása

Gyakorlatilag minden szerves hulladékból előállítható. Állattenyésztés során keletkező trágyából, élelmiszeripar hulladékaiból, szennyvíztisztítás során visszamaradt szennyvíziszapból és kommunális hulladékból is.

A depóniagáz kifejezetten a kommunális hulladéklerakókból kinyert biogáz, amelyre Miskolcon pl. a távhő szolgáltató (MIHŐ) kapcsolt hő és villamosenergia termelő gázmotorokat telepített.

A keletkezése röviden: A biológiai hulladékokat összegyűjtik egy nagy tárolóban, ahol oxigéntől elzárt környezetben, anaerob módon baktériumok folyamatosan egyre egyszerűbb anyagokká alakítják a cukrokat, zsírokat és fehérjéket, legvégül ezekből metántermelő baktériumok metánt állítanak elő. Az erjedés/rothasztás egy hosszú folyamat, és hőmérséklet érzékeny, ezért a tárolókat hőszigetelni, télen lehet, hogy fűteni is kell.

A visszamaradt anyag szennyvíztisztítás esetében veszélyes hulladék, de az élelmiszeripari vagy állattenyésztési maradékot nagyon jól lehet alkalmazni talajjavításra.

Felhasználás

A gáz közvetlenül elégethető, ami a legegyszerűbb felhasználási módja. Itt tisztítás és kezelés nélkül a gázt egy, a tüzelésére alkalmas kazánba juttatjuk, ahol fűtésre hőenergiát állítunk elő. Ugyanez a gáz használható gázmotorokban kapcsolt hő is villamosenergia termelésre, viszont a benne található kénhidrogén elkorrodálja az alkatrészeket.

A biogáz tisztítható, kivonható belőle a kénhidrogén és a többi szennyező. Ebben az esetben már a hagyományos gázhálózatba is be lehet táplálni.

Másik felhasználási lehetősége a közlekedés, ugyanis autókban is használható, amely alkalmassá van téve a gázüzemű működésre is.

Biogáz összefoglaló

 

Biogáz szennyvízből

 

Biogáz Erdélyben kis méretekben

 

Biogáz házilag?