A Nemzetközi Energia Ügynökség (IAE) kiadta új, 2012-es Energia Kitekintőjét. A tanulmányból megtudhatjuk, hogy minden törekvés ellenére, a világ jelenleg nem képes a globális hőmérsékletemelkedést 2 °C alatt tartani a következő évtizedekben és az energia szektort egy fenntartható pályára állítani. Mindezekhez nem kellene csodaszer vagy merőben új technológia, csak a meglévőket jobban hasznosítani. – Áll a tanulmányban.

Energiaigény növekedés

A tanulmány több lehetséges kimenetelt is felvet, ebből a központi csapásirány szerint 2035-re a világ teljes energiaigénye a jelenlegi egyharmadával fog nőni. A növekedés legnagyobb részét, közel 60 %-át a két leginkább fejlődő ország, Kína és India teszi majd ki.

Energiaigény növekedés 2010-2035 között. Mtoe – Millió tonna olaj egyenérték, vagyis hány millió tonna olaj energiatartalmával egyezik meg – Forrás: IEA – World Energy Outlook Presentation

Bár érzékelhető a változás a fosszilis energiahordozóktól való elszakadás terén, még mindig a legnagyobb hányadot teszik majd ki. Ezzel együtt a globális hőmérsékletemelkedés 3,6 °C-ot is elérheti majd.

Energiahatékonyság növelése

Ha 1980 és 2010 között nem foglalkoztunk volna az energiahatékonyság növelésével, akkor a jelenlegi energiafelhasználás 35%-al lenne magasabb, ami az Egyesült Államok és Kínai teljes energiafelhasználásával egyenértékű. Vagyis ezt mind megtakarítottuk a hatékony szabályozásoknak köszönhetően. – Elisa Wood

A törvényhozók és szabályozók kezében nagyon nagy fegyver az energiahatékonyság növelése (lásd EU épületekre vonatkozó irányelvek), de sajnos eddig mégsem aknázták ki az összes lehetőséget. A legnagyobb energiafogyasztó országok új irányelveket vezettek be az elmúlt években: Kína 16%-al szeretné csökkenteni energiaigényességét 2015-re, az Egyesült Államok új üzemanyag szabályozásokat vezetett be, az EU 20%-al szeretné csökkenteni energiafelhasználását 2020-ra, Japán 2030-ra 10%-al csökkentené villamosenergia-felhasználását.

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]Energiaigényesség: Egységnyi termék előállításához szükséges energia. Megmutatja, hogy mekkora az energiafelhasználás az ország GDP-jéhez képest.[/box]

Energiahatékonysági lehetőségek iparágak szerint: ipar – közlekedés – energiatermelés – épületek. A telt szín a már szabályozás alatt lévő, felismert lehetőségek, a szaggatott a ki nem aknázott. – Forrás: IEA – World Energy Outlook Presentation

Bár a lassú fejlődést ezek az új szabályozások és trendek előre mozdítják láthatjuk, hogy a teljes potenciált közel se használják ki. Az épületszektorban a teljes elérhető megtakarítás közel négyötöde még mindig kiaknázatlan. (Épületek mekkora részben felelősek az energiafogyasztásért.)

Energiabiztonság, fejlődés

A tanulmány szerint egy más irányú ütemtervben, pusztán a meglévő technológiák alkalmazásával, amelyek gazdaságilag is fenntarthatóak, jelentős előrelépést lehetne tenni.

A 2035-ig terjedő időszakban a teljes energiaigény növekedés a felére csökkenne. Az olajigény 2020-ra érne a maximumra, majd az ezt követő években 10-20%-al csökkenne, amely akkora megtakarítást eredményez, mint a jelenlegi Orosz és Norvég kitermelések együttvéve. Ez persze csökkentené a nyomást az új területek kiaknázásán és kutatásán.

A fejlesztések átrendeznék a világgazdaságot, és környezetet. Az átlagos életminőség és globális levegőminőség javulna, a szennyezőanyag kibocsátás csökkenne. Az energiaszektorhoz köthető CO2 kibocsátás 2020-ra érne a maximumára. Mindent egybevetve a globális gazdasági teljesítmény 18 ezer milliárd dollárral nőne (~ +20-25% a jelenlegihez képest), legnagyobb nyertesei ennek Kína, India, az Egyesült Államok és Európa lennének.

Az energiahatékonysági törekvések és kiadások az IEA tanulmánya szerint több fronton is megtérülnek, már csak az a kérdés, hogy beépülnek-e idővel a politikába is.

Forrás: IAE