Még mielőtt egy konkrét épületet mutatnánk be a megvalósult aktív házakból, nézzük meg ezt az összefoglaló videót a kísérletről.

“A project egy olyan teljes kísérlet, amelyben hat házat építünk összesen öt országban három év alatt. Ezek teljes méretű házak lesznek, ahol emberek fognak lakni és tesztelik a koncepciót, amelyet energiahatékonysági és lakhatási tulajdonságokra terveztünk.

A „Model Home 2020” az aktív ház elveire épül. Minden ház úgy lett megtervezve és felépítve, hogy egyensúlyt teremtsen a három aktív házakra jellemző legfontosabb kategória között: energia, belső klíma és környezet.

Az épületek tervezése kihívást jelent, mivel már a teljes energiafelhasználás 40%-áért felelősek a fejlett világban. Hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak valami újat kell alkotnunk. Nem használhatjuk folyton ugyanazokat a megoldásokat újra és újra, valamin változtatunk kell. Mindent összevetve fejlesztésekre van szükség.

Mondhatjuk, hogy a fenntartható építkezés egyik legfontosabb elve, hogy elszakadjunk a fosszilis energiahordozóktól, ehhez használnunk kell a megújuló energiákat. Mindemellett az egészségünkre is figyelmet kell fordítanunk. Ha elszakadunk a fosszilis energiahordozóktól, de ez azzal jár, hogy az egészségünk nem lesz megfelelő, akkor az a megoldás egyszerűen nem használható. Van egy közös nevező, ami érvényes az összes házra, mondhatjuk, hogy van egy közös specifikációs csomag, amelynek minden ház megfelel.

Modelleztük a házakat, hogy hogyan is fognak viselkedni például a nyári termikus komfort területén: meleg lesz vajon bennük? Aztán a házakban felszerelt érzékelőket, műszereket, és az elvégzett méréseket felhasználhatjuk arra, hogy összehasonlítsuk a gyakorlati valóságot az elméleteinkkel, amelyet a modellezés során állítottunk fel.

Minden project figyelemmel lesz kísérve és mérések lesznek végezve, minőségi és a mennyiségi tényezők terén is. Olyan mennyiségi tényezőket vizsgálunk, mint például az energiafelhasználás, vagy a belső klimatikus viszonyok, amelyeket aztán összehasonlítunk azokkal a feltételezésekkel, amelyeket még a tervezési fázisban tettünk. A minőségi vizsgálatok pedig interjúkat foglalnak magukban, amelyeket vagy a lakókkal vagy az irodákat használókkal végzünk el.

Aztán van néhány nemzetekre jellemző tulajdonság, amelyeket még a házak modellezéséhez kell igazítani, mint pl. Franciaországban, ahol külön foglalkoztunk a termikus komforttal és a természetes szellőzéssel, mivel ez még egy új megoldásnak számít itt. Ezek a specialitások persze minden házban különbözőek, és a vizsgálatok ezekre fognak rámutatni, hogy a gyakorlatban ugyanúgy működtek-e a dolgok, mint az elméletben.

Amit eddig a vizsgálatokból és a mérésekből tanultunk az, hogy különbség van az elmélet és a gyakorlat között. Nélkülözhetetlen olyan megoldással előállni, amely áthidalja ezt a rést az elmélet és a gyakorlat között, hogy a jövőben sokkal jobb terveket születhessenek.

Egy kulcstényező, hogy ha át akarunk ültetni valamit a jövőbeli projectekbe az, hogy inkább az emberekre kell koncentrálni, hogy hogyan is használják a házat, és nem igazán az elméleti modellekre kell támaszkodni. Ha a családnak a komforthőmérséklete 20 fok, akkor az épület így vagy úgy fog viselkedni. Már az első házakból és vizsgálatokból láthatjuk, hogy a valós eredményeknek megfelelően újra kell gondolnunk a mércét, ahogy az elképzeléseinket is.

A legfontosabb tanulság, az első dán project kapcsán a ház légtömörsége. Ha alacsony energiaigényű házat építesz, akkor a háznak nagyon jó légtömörségűnek kell lennie, vagyis ne legyen szivárgás, és lehetőleg minél kevesebb levegő hagyja el kontrolálatlanul az épületet. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek, akik építik a házat, mindent nagyon pontosan csináljanak és ne hagyjanak egyetlen egy lyukat sem.

Ezek a fenntartható projectek sose lehetnek jobbak, mint a szakemberek, akik építik őket. Meg kell érteniük, hogy hogyan is működik egy ilyen épület és, hogy hogyan építhetnek fel egy házat úgy, hogy elkerüljék a lyukakat és szivárgásokat.

Meg akarjuk osztani a tapasztalatainkat és a tudást, amelyet az építés során és a szakértőkkel való munka során szereztünk. Elsősorban a szakértők bevonásával létrehozunk egy olyan tapasztalati bázist, amely elősegíti a tapasztalatok megosztását a szakértők között. Másodsorban az eredményeket és a tanulási folyamatot folyamatosan közzétesszük. Harmadsorban részt veszünk olyan építkezésekben, ahol az előzőleg megszerzett tapasztalatainkat nagyobb méretű projectekben is hasznosíthatjuk.

A fenntartható épületek fókuszpontjában a lakók egészsége és komfortja kell, hogy álljon. Ha egy autóval hasonlítjuk össze, ahol az autóval egy hosszú utazásra megyünk, abban az esetben az úticélunk a legfontosabb. Az üzemanyag, amit az autó el fog használni szintén fontos tényező, de nem kulcsfontosságú. A legfontosabb a cél és az, hogy merre is haladunk.”

VELUX Model Home 2020 (© 2005 VELUX Group)