2002/91/EK „az épületek energiateljesítményéről” című irányelv feladata, hogy a környezetvédelmi követelményeket beépítse a közösségi politikába és az épületek energiahatékonyságának javítására ösztönözze mind a tagállamokat mind pedig a lakosságot. Az Európai Unió az irányelv előtt nem rendelkezett egységes energiapolitikával, ennek a megszületése volt az első lépés ennek kialakítása felé.

A teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni négy pontot, hogy milyen indokokból is hozták létre az irányelvet:

  • Ahhoz, hogy az EU meg tudjon felelni a Kiotói egyezményben vállaltaknak az energiahatékonyság növelése fontos és ezért minden további programcsomagban meg kell jelennie.
  • Az energiafelhasználás kezelésével az EU befolyást tud gyakorolni a globális energiapiacra, valamint javul az energiaellátás biztonsága.
  • A lakások az energiafelhasználás 40%-áért felelősek és ez a tendencia nő, ez közvetett módon a széndioxid kibocsájtás növekedésével jár együtt.
  • Az épületek hatást gyakorolnak a hosszú távú energiafogyasztásra, ezért az új épületeknek meg kell felelni a helyi klímához igazított minimális energiateljesítmény-követelményeknek.

A teljes dokumentum letölthető itt 2002_91_EK

Ma már napi téma, hogy az Európai Unió energiafüggőségét csökkenteni kell, mivel az egyik legnagyobb energiaimportőrről van szó. Az energiafelhasználás minimalizálásával és a megújuló energiák fokozottabb felhasználásával ez részben megvalósítható.

Az energiahatékonyság javításakor figyelembe kell venni a helyi klimatikus viszonyokat és az épület mikroklímáját is. A tagállamok ennek megfelelően önállóan állapíthatják meg saját követelményrendszerüket, az alap dokumentumra építve.

A létrehozott rendszernek tartalmaznia kell:

  • az épületek energiateljesítményének meghatározásának általános keretét,
  • új és nagyobb felújítás előtt álló épületeknek energetikai tanúsításának módját,
  • a kazánok és légkondicionáló berendezések rendszeres ellenőrzésének előírását.

Ennek az irányelvnek megfelelően Magyarországon a 7./2006. (V. 24.) TNM rendelete hatályos, amely az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól.

Szintén hatályos a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról és a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról.

Az irányelv aktualizált átdolgozott kiadása a 2010/31/EU irányelv.